Cookies management by TermsFeed Generator

Vyhodnocení sportovní činnosti 2023 - SDH Chábory

Založeno 1877
Přilba
Znak
Přejít na obsah
Vyhodnocení sportovní činnosti SH ČMS SDH Chábory

Dne 2.prosince 2023 proběhlo v motelu Skalka v Podbřezí vyhodnocení sportovní činnosti SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Chábory.

Program:
1)      Zahájení, přivítání přítomných a hostů(zejm. gen. M. Štěpána …) a soutěžících
2)      Úvodní slovo starosty a úvodní slovo trenéra našeho hasičského sportu ve sboru
3)      Vyhodnocení závodů a soutěží a předání ocenění družstvu žen a sboru za rok 2023
4)      Předání věrnostních medailí
5)      Diskuse, podávání večeře-kuřecí řízek a šťouchané brambory  
6)      Volná beseda a povídání si
7)      Závěr

              Hostem byl Genmajr. Ing. Miroslav Štěpán

Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán se narodil 13. dubna 1950. Na Vysoké škole báňské v Ostravě studoval v letech 1976 – 1982 obor technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Vedle požární ochrany se, zvláště po příchodu na ministerstvo vnitra  v roce 1997, věnoval transformaci civilní ochrany a jejímu převedení z  vojenského systému od ministerstva obrany k ministerstvu vnitra a jejímu  sloučení s požární ochranou do jednoho celku v Hasičském záchranném  sboru České republiky.

Stál jako spoluautor u zrodu a prosazování nové krizové legislativy,  civilního nouzového plánování, havarijního plánování a ochraně kritické  infrastruktury v Parlamentu ČR. Zasadil se o vybudování a fungování  Integrovaného záchranného systému v ČR a o vznik a legislativní úpravu  Hasičského záchranného sboru ČR. Stal se uznávaným odborníkem a  propagátorem záchranářství nejen v ČR ale i v zahraničí, s četnou  přednáškovou činností. K jeho pracovním úspěchům patří také úspěšné  zvládání a řízení záchranných prací, především při rozsáhlých povodních  v letech 1997 a 2002, otevření strukturálních fondů EU pro potřeby  financování HZS, IZS a ochrany obyvatel, nebo vznik a zavedení  bezpečnostního výzkumu v ČR.

Své celoživotní znalosti a zkušenosti zúročil také v pedagogické  oblasti, kde od r. 2012 působí jako vysokoškolský učitel a odborný konzultant na úseku krizového řízení, civilního nouzového plánování a  ochrany obyvatelstva. Ve veřejném životě je aktivní v řadě společenských  organizací, zvláště pak v orgánech dobrovolné požární ochrany a Českého  svazu včelařů. Předsedu základní organizace českého svazu včelařů  vykonává od roku 1980 dosud.

V osobním životě vždy dával na první místo rodinu. S manželkou  Jarmilou vychovali 3 děti. K jeho zájmům patří příroda, cestování a historie.
Genmjr. Ing. Miroslav Štěpán během své celoživotní kariéry obdržel  více než 80 tuzemských i zahraničních vyznamenání, čestných medailí, odznaků a uznání a jako historicky první příslušník hasičského sboru byl  8. května 2001 prezidentem republiky jmenován do generálské hodnosti.  Nemalou měrou se zasloužil o současnou vysokou úroveň záchranných  složek, která je oceňována nejen v ČR, ale i v zahraničí.


Seznam dívek a žen provozující požární sport za SH ČMS – SDH Chábory v roce 2023                                                
Kroupová Tereza, Kvasiny
Slezáková Štěpánka, Opočno
Libotovká Nikol, Rájec u Chocně
Vostřelová Kateřina, Kostelecké Horky
Hanušová Eliška, Pohoří
Hanušová Klára, Rokytnice v Orlických horách
Vlčková Jitka, Nové Město nad Metují
Mikáčová Tereza, Křovice
Košťálová Tereza, Trutnov
Hájková Hana, Svojšice
Bílková Kateřina, Chábory
Horáková Alice, Rokytnice v Orlických horách
Rajnetová Anna, Pardubice Hostovice
Mladonická Karolína, Arnultovice
Návrat na obsah